Foto: Bescal

Lisse – Na overleg heeft de gemeenteraad ingestemd met het ontwikkelplan voor de Beukenhof. Het college van B&W heeft gevraagd om geen wensen en bezwaren aan te leveren naar aanleiding van het gepresenteerde plan. De ontwikkeling zou hierdoor tegengehouden kunnen worden. De raad heeft hier gehoor aan gegeven. Daarnaast zien de huidige gebruikers, waaronder stichting Paraplu, geen knelpunten in de ontwikkelstrategie. Dit betekent dat het plan doorgezet kan worden en De Beukenhof herontwikkeld kan worden in een modern en multifunctioneel ontmoetingscentrum inclusief nieuwe woningen.

Momenteel dient de Beukenhof vooral als ontmoetingscentrum voor senioren. De gemeente heeft een extern bureau ingehuurd om het plan te ontwikkelen. Bureau Draaijer benadrukt dat het voortbestaan van het ontmoetingscentrum gebaat is bij een verbreding van de gebruikers en een verruiming van de tijden. Op deze manier blijft de ontmoetingsplek haalbaar en betaalbaar. Wethouder van der Zwet wil vooral een toekomstbestendige voorziening, waarbij onder andere wordt gekeken naar de behoeften van ouderen. Zij vormen immers een groot deel van de huidige bewoners.

Desalniettemin waren er wel vragen vanuit de raad. Zo vroeg D66 of Lissers voorrang krijgen bij de toewijzing van de nieuwe woningen in De Beukenhof. Hier kon de wethouder geen zekerheid over geven: ‘De lijsten worden niet bijgehouden door de gemeente, dit ligt bij de woningcoöperaties.’

2 REACTIES

  1. Ik weet niet welke communicatiemedewerker dit geschreven heeft maar het hele verhaal is naar mijn mening niet te volgen . Er zitten ook veel taalfouten in.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in