Lisse – In het kader van gast in de raad was het donderdag de beurt aan een 30 5VWO leerlingen van het Fioretti Lisse om kennis te maken met de politiek. Het leverde 6 voorstellen op die door de gemeenteraad tijdens de daaropvolgende raadsvergadering zijn besproken.

Het idee kwam van docent maatschappijleer en burgerschapsvorming Dennis van Wieringen. Hij wist leerlingen van 5 VWO te motiveren om zich te verdiepen in de lokale politiek, dit in nauwe samenwerking met Margriet Veeger, de griffier van de gemeente. De leerlingen werden opgedeeld in 6 teams die een raadslid als coach kregen. Er werden door de teams uiteindelijk een 6 moties gemaakt.

De moties betroffen: betere verlichting in het Mondriaanpark, een vangnet voor zwerfafval rondom het Fioretti college, verbeteren van de communicatie over events voor jongeren, het plaatsen van -tijdelijke- woonunits voor jongeren/starters, deelname aan het volwassenfonds om ouderen te kunnen laten sporten en meer accommodaties beschikbaar stellen voor 18 min feestjes.

Na een pittige discussie met een aantal schorsingen voor overleg tussen de raadsleden en de leerlingen, zijn uiteindelijk 5 van de 6 moties aangenomen, alleen de motie voor -tijdelijke- woonunits voor jongeren haalde het niet. Reden hiervoor was dat het al vaak is besproken en moeilijk uit te voeren is. Er zijn gewoon geen locaties voor.

Er heerste na afloop bij zowel leerlingen als raadsleden en college een voldaan gevoel, omdat er een goede klik was tussen de jongeren en de lokale politiek. Dit is zeker voor herhaling vatbaar, waarbij diverse leerlingen aangaven de uitvoering van de moties te gaan volgen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in