De plek voor Greenport-woningen aan de Duindamseweg.

Noordwijk – Dat B & W van Noordwijk akkoord zijn gegaan met de bouw van 22 zogenoemde Greenport-woningen aan de Duindamseweg 1-3 roept veel vragen op. De gemeenteraad van Noordwijk moet er nog over beslissen. De Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) beslist er dus niet over en heeft als rol om na gemeentelijke toestemming alles contractueel vast te leggen. Het is dus aan de gemeente Noordwijk om te beslissen of het akkoord is om te bouwen op bollengrond. Als criterium houdt de gemeente Noordwijk aan 1500 m2 als oppervlakte van doelmatig bollengrondgebruik. Hier gaat het om twee percelen die totaal 2,5 ha groot zijn. De oppervlakte voor doelmatig bollengrondgebruik was 4000 m2, maar de gemeente Noordwijk heeft dat verlaagd waardoor er meer bollengrond behouden blijft. In dit geval zijn de percelen te klein en te versnipperd, aldus B & W.

Toestemming voor de bouw van een GOM-woning werd meestal gegeven als er sprake was van het afbreken van oude kassen of schuren. Als tegemoetkoming mocht de eigenaar dan een of meer GOM-woningen bouwen. Daar is een uitzondering op. Om het opknappen van het buitengebied in de Bollenstreek te bekostigen is in 2019 al vastgelegd dat de bouw van maximaal 600 Greenport-woningen mogelijk moet worden en zoveel mogelijk geclusterd. Voordeel van dit plan voor de Duindamseweg is dus ook dat 22 Greenport-woningen bij elkaar en niet verspreid over de Bollenstreek gebouwd gaan worden, aldus B & W. De bouwers van deze 22 Greenport-woningen moeten nu het verlies aan bollengrond afkopen. De opbrengst moet worden geïnvesteerd in de herstructurering, waaronder met name het ‘opruimen van verrommeling’. Dat kan op allerlei locaties in het buitengebied zijn en er hoeft dus geen direct verband te bestaan tussen de ‘woningbouwplek’ en de plek(ken) waar wordt ‘geruimd’. De opbrengst gaat naar de GOM die er op andere plekken in de streek mee aan het werk gaat.

In een reactie op het eerdere bericht werd meerdere keren verwezen naar de discussie over paardenweitjes en moestuinen op grond met de bestemming bollengrond. Ook bij dit gebruik is het verlies aan bollengrond af te kopen, maar ook dan moet de gemeente wel eerst akkoord willen gaan met de bestemmingswijziging. Bij controle op paardenweitjes en moestuinen is gekeken of deze te combineren zijn met naastgelegen percelen. Of dat er sprake is van splitsing met bijvoorbeeld een slootje en als dat terug gedraaid wordt of dan bollengrond toch mogelijk is. Alle regels over het behoud van bollengrond zijn vast gelegd in de ISG, de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport. Deze visie wordt momenteel door de vijf Duin- en Bollenstreekgemeenten opnieuw bekeken en later vastgesteld. Wat er precies in komt, is nog niet bekend.

11 REACTIES

 1. Hoe je het wend of keert nu komen ze weer met een k..verhaaltje om het goed te praten dat stelletje charlatans om de burgers om de tuin te leiden honderden mensen met een paardje en mensen met een groentetuin leggen er wakker van want dat mag niet en wat ze zelf doen met 25000meter goeden bollengrond voor 22 bouwkavels dat mag wel dit is toch niet normaal maar het gaat natuurlijk om geld

 2. -” Verrommeling in het buitengebied”, is zeer subjectief te duiden door GOM. Er zijn geen objectieve maatstaven voor. Zie het lint GOM-woningen aan de parallelweg van de Gooweg. Daar was geen “verrommeling”, maar lag gewoon goede bollengrond.
  – Het valt onderhand reuze mee met “de verrommeling in het buitengebied.”
  -Het buitengebied knapt niet op door de bouw van 600 GOM-woningen.
  -Dat de vastgelegde regels over het behoud van bollengrond in de ISG nu opnieuw bekeken worden door de vijf Bollenstreekgemeenten zegt genoeg. Die regels rammelen aan alle kanten.
  -De percelen aan de Duindamseweg zijn helemaal niet te klein en versnipperd voor bollenteelt. 2.5 hectare is 25.000 m2! Dat is ruim 16 keer zoveel als het criterium van de gemeente, 1500 m2, voor doelmatig bollengrondgebruik.
  -Het blijft allemaal zeer discutabel.

 3. Deze uitleg roept alleen maar meer vragen op. Als criterium voor nog doelmatig te gebruiken bollengrond houdt de gemeente 1.500 m2 aan. Hoe kan het College dan nu zeggen dat dit stuk van 25.000 m2 te klein is voor doelmatig bollengrondgebruik? Het antwoord is: ze zeggen maar wat. Net wat hun het beste uitkomt. Het gaat namelijk om belangen en om geld.

 4. Jammer Joop dat je er niet veel van snap, want dit komt niet uit de gemeenteraad voort, maar uit het college. Zie Mo, die snapt het wel. De raad kan het college wel controleren of terugfluiten.

 5. Het is merkwaardig dat op de hoek van de Duinweg en de Duindamseweg, op een paar honderd meter verwijderd van de beoogde locatie van de 22 Greenportwoningen, op een kleiner perceel wel bollen-en bloementeelt is.

 6. Sinds er Gom woningen gebouwd worden moet je met een helikopter over de bollen velden vliegen om wat te zien . Weet je wat die gemeentes er aan verdienen kapitalen . Als ze zo vlot waren met gewone woningen te bouwen voor gewone mensen had je deze discussie niet zo fel gehad . Maar de mensen in de bollenstreek krijgen en terecht dat er toch een categorie mensen hier voorgetrokken worden . Geld zoekt geld en zeker in die VVD gemeente Noordwijk ba .

 7. Tenkoste van de hobby,isten kunnen de rijken bouwen dat noemt men compenseren. Wat kweekt men daar één tweespalt mee in de maatschappij . Bedankt gem Noordwijk broek zak vestzak .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in