Alle gedecoreerden in Lisse (behalve de heer Aart Tibboel). Foto: Cock Jue

Lisse – Burgemeester Lies Spruit heeft vrijdag namens de Koning vijf inwoners van Lisse en een uit Nieuw Vennep een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Eén dame en vijf heren mogen zich sinds vrijdag Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. Na de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen reikte burgemeester Spruit een onderscheiding uit aan de heer Aart Tibboel. Hij werd benoemd tot Bondsridder.

De volgende personen zijn onderscheiden:

Mevrouw M.M. Kooy – van de Wetering

Foto: Cock Jue

Mevrouw Lenie Kooy-van de Wetering (82 jaar) zet zich sinds 1989 tot heden in als vrijwilliger van Kringloopwinkel Op Dreef in Sassenheim.

De opbrengsten van de verkoop van tweedehands artikelen komt ten goede aan hulpverleningsprojecten in Oekraïne en Roemenië. De organisatie, verantwoordelijkheid en toezicht op de besteding van de gelden ligt in handen van de commissie Pastoraal Fonds van de Protestantse Gemeente Sassenheim, waarvan mevrouw Kooy lid was van 1989-2002.
Mevrouw Kooy heeft in de Kringloopwinkel al ruim 30 jaar de leiding over de afdeling Curiosa, die ongeveer 20 medewerkers telt.

 

De heer B.J.M. Castien

Foto: Cock Jue

De heer Ben Castien (75 jaar) is al sinds 1975 actief als vrijwilliger op vele terreinen en voor diverse verenigingen in Lisse. Hij is daarbij vaak op de achtergrond inzetbaar. Hij weet met zijn technische kennis en vaardigheden veel zaken tot stand te brengen. Menig organisatie in Lisse weet hem te vinden en heeft in de loop der jaren een beroep op hem gedaan.
Vanaf 1975 is de heer Castien lid van de Technische Commissie van de Harddraverijvereniging Lisse en omstreken.

Bij de Stichting Bloemenmozaïek Lisse is hij sinds 1995 tot heden als lid van de technische commissie belast met vervaardigen het onderhoud en de opslag van de steekplaten.

Voor het Oranje Comité Lisse verricht de heer Castien vanaf 1996 jaarlijks veel hand- en spandiensten op Koningsdag en bij de Nationale Herdenking.

 

De heer J. de Vries

Foto: Cock Jue

De heer Co de Vries (72 jaar) zet zich al ruim 25 jaar in op het gebied van line-dancing.
In 1998 richtte hij de dansclub Feel Free Country Dancers op en hij is nog steeds

de onbezoldigde dragende kracht van de club. Hij vervult alle bestuurlijke functies; hij is voorzitter, secretaris, penningmeester en webmaster van de dansclub. Samen met zijn echtgenote en een groepje vaste vrijwilligers leidt hij de wekelijkse danslessen. Hij coördineert het jaarprogramma met o.a. danslesroosters, workshops en demonstraties. De Feel Free Country Dancers geven optredens bij derden waaronder in een Woon- en Zorgcentrum te Sassenheim.
Daarnaast is de heer De Vries sinds 1987 lid van de evenementencommissie en uitvoerend medewerker van de Harddraverijvereniging Lisse en omstreken.

 

De heer R.J. Jongman

Foto: Cock Jue

De heer Rien Jongman (82 jaar) heeft zich van 1977 tot en met 2017 ingezet op het gebied van sport en is sinds 2000 actief als vrijwilliger bij diverse organisaties voor ouderen en gehandicapten.
De heer Jongman zet zich sinds 2008 in voor de organisatie van de Seniorenbus Lisse. Hij is een van de twee coördinatoren van de groep vrijwillige chauffeurs en telefonisten van Seniorenbus Lisse. Hij is verantwoordelijk voor de samenstelling van de dienstroosters en zorgt bovendien voor het technisch onderhoud van de bus.

De heer Jongman zet zich ook met grote betrokkenheid in bij de Hartekamp Groep als klusvrijwilliger bij de afdeling bewegingsagogie. Hij repareert rolstoelen, fietsen etc. in een eigen werkplaats op de locatie.

De heer Jongman was van 2007-2022 vrijwilliger bij Welzijnskompas Hillegom-Lisse. Hij staat erom bekend dat hij speciaal oog heeft voor mensen die niet over een sociaal netwerk en/of middelen beschikken en hij verricht voor hen de meest uiteenlopende klussen.

Ruim 40 jaar was de heer Jongman penningmeester van zwemclub Lisse.

 

De heer J.A.J. van Dijk

Foto: Cock Jue

De heer Koos van Dijk (78 jaar) is sinds 1992 lid van Jeu de boules vereniging ‘Les boules fleuries’ en is daarbij een actieve, behulpzame en betrokken vrijwilliger.

Hij was lid van de bouwcommissie en uitvoerder namens de vereniging en heeft zich ingezet voor het ontwerp en de realisatie van de clubaccommodatie. Na de ingebruikname werd de heer Van Dijk bestuurslid van de vereniging met de portefeuille accommodatiebeheer. Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen, de installaties en het speelterrein.
Daarnaast was de heer Van Dijk van 1978 tot 2000 bestuurslid van de Speeltuinvereniging Marijke. Ook daar heeft hij zich ingezet voor de bouw van het speeltuingebouw en het onderhoud van de speeltoestellen.

 

De heer R.A.G. de Kleijn

Foto: Cock Jue

De heer Rob de Kleijn (66 jaar) uit Nieuw Vennep is al 40 jaar actief in het onderwijs, waaronder van 2005 tot heden als rector van het Fioretti College in Lisse. Hij staat erom bekend dat hij zich met hart en ziel inzet voor zijn leerlingen, als docent en als leidinggevende en rector. Met name tijdens de coronapandemie heeft hij als leiding van de corona-werkgroep van het Fioretticollege ervoor gezorgd dat leerlingen en medewerkers onderwijs konden ontvangen en geven en zich verbonden bleven voelen bij de school. Hij heeft grote reüniebijeenkomsten georganiseerd, die door vele oud-leerlingen uit Lisse en omstreken zijn bezocht.
Ook buiten de onderwijsinstelling zet de heer De Kleijn zich in voor de samenleving van Lisse. Hij was als bestuurslid van de denktank Lisse 825 jaar nauw betrokken bij de activiteiten die tijdens het jubileumjaar van Lisse in 2023 werden georganiseerd met name voor de jongeren van 12-18 jaar. Hij organiseerde o.a. de langste narcissenslinger van Europa die met hulp van jongeren is gemaakt en vermeld staat in het Guinness Book of Records.
Daarnaast is de heer De Kleijn vrijwilliger bij diverse sportverenigingen, o.a. hockeyvereniging MHC de Kikkers en voetbalvereniging FC VVC te Nieuw Vennep.

 

De heer A.P.G.F. Tibboel

Foto: Cock Jue

De heer Aart Tibboel (71 jaar) is na een voorzitterschap van 25 jaar teruggetreden als voorzitter van het bestuur van het Oranje Comité. Al sinds 1991 is hij lid van het bestuur en hij bekleedt thans de functie van secretaris. De heer Tibboel is in 2013 voor zijn vrijwilligerswerk koninklijk onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Vanwege zijn verdiensten aan de Oranjebeweging in Nederland in het algemeen en aan de stichting Oranje Comité Lisse in het bijzonder heeft de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen hem benoemd tot Bondsridder.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in