Sassenheim – Er komt woningbouw op de locatie Langeveld in Sassenheim, maar waarschijnlijk zonder tennisbanen voor de STV. Dat was de uitkomst dinsdagavond na afloop van de commissie ruimte in de gemeente Teylingen, waar uitvoerig werd gedebatteerd over het voorbereidingskrediet voor ontwikkeling van Langeveld in combinatie met extra tennisbanen voor de STV.

De voorzitter van de Sassenheimse Tennisvereniging was een van de insprekers en zij brak nogmaals een lans om de eerder gedane toezeggingen van het college nu eindelijk gestand te doen. Een van de kartrekkers van het Knarrenhof gaf vervolgens aan dat zij graag mee willen worden genomen bij de bouwplannen omdat er voor hun woongroep voor senioren een grote behoefte bestaat en de locatie zich prima leent voor het bouwen van geschikte plek.

VVD, Groenlinks en PVDA gaven aan dat voor hen het bouwen van 150 woningen inclusief het meenemen van het project Knarrenhof nu toch echt de hoogste prioriteit heeft op het Langeveld en dat ondanks eerdere toezeggingen het college voor de Sassenheimse Tennis Vereniging op zoek moet naar een andere locatie. Voortschrijdend inzicht leert dat de tennisbanen 25 woningen minder oplevert en dat is toch echt niet meer te verkopen richting de woningzoekers in deze tijd van woningschaarste, aldus deze partijen.

Het CDA vindt het ondanks de eerder toegezegde inspanningsverplichting richting de STV erg lastig en beraadt zich richting de raadsvergadering verder, wel omarmen zij een Knarrenhof in het Langeveld.

Trilokaal is ook van mening dat de woningbouw inclusief Knarrenhof de hoogste prioriteit heeft en vindt dat er voor de STV op een andere plek uitbreiding gezocht moet worden. D66 wil woningbouw inclusief de tennisbanen voor de STV en dit was ook het standpunt van Progressief Teylingen, de Partij voor Teylingen en de CU.

FvD wil dat het college zich houdt aan haar beloftes dus ze gaan voor de variant van woningbouw inclusief banen voor de STV en FvD vroeg ook nog aandacht voor het Hospice wat naast het Langeveld ligt.

In een reactie hierop gaf wethouder Volten aan dat zij blij was dat nu eindelijk bouwplannen kunnen worden ontwikkeld op het Langeveld dat al sinds 2005 eigendom is van de gemeente. Ze sprak de hoop uit dat er in de raadsvergadering van 2 februari een klap kan worden gegeven op het voorbereidingskrediet en dat er daarna mee aan de slag gegaan kan worden. Dit zoveel mogelijk rekening houdend met alle wensen van de diverse partijen en insprekers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in