Teylingen – De politiek in Teylingen is kritisch op het functioneren van de sociale dienst in de Bollenstreek, de ISD. Er moeten concrete verbeteracties komen. Dat bleek maandagavond tijdens een politieke bespreking naar aanleiding van een kritisch rapport van de nationale ombudsman.

De ombudsman constateert dat het voor inwoners die een beroep willen doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO, dit lastig is vanwege ingewikkelde aanvraagprocedures en dat de doorlooptijd van de aanvraag vaak te lang is. Ook raken er aanvragen zoek en ontstaan er irritaties tussen aanvrager en de ISD over de afwijzingen bij aanvragen.

Volgens het CDA zijn de klachten al langer bekend, maar wordt er te lankmoedig gereageerd door de verantwoordelijke wethouder. Zij stelde ook voor om een lokale ombudsman te benoemen die de aanvragers kan bijstaan bij problemen. De PvdA vindt ook dat het college de urgentie van de problemen bij de uitvoeringsinstantie ISD niet voldoende onderkent. Ook de andere partijen waren van mening dat het nu eindelijk tijd wordt voor betere communicatie richting de inwoners, dat aanvragen sneller in behandeling en afgewikkeld moeten worden. Ook dient het college van B & W de regie beter in eigen hand te houden en niet te wijzen naar de ISD.

Wethouder Wietsma gaf aan dat het college in samenspraak met de ISD de wachttijden wil verkorten en de communicatie verbeteren en leerling wil trekken uit de conclusies uit het rapport van de ombudsman. Zij wil in oktober een technische sessie plannen waarbij zij dan met concrete voorstellen gaat komen om de problemen aan te pakken.

De commissie ging hier uiteindelijk schoorvoetend mee akkoord maar gaf wel aan dat het nu tijd wordt voor echte oplossingen voor de problemen die inwoners ervaren.

Aanvulling naar aanleiding van een reactie die we kregen op het bericht:

Het eerder gehouden klanttevredenheidsonderzoek achtte de politiek niet representatief gezien het geringe aantal ondervraagden.

Nog een aanvulling:

Het onderzoek van de ombudsman betreft een landelijk onderzoek en geen specifiek onderzoek in de Bollenstreek.

Hieronder het radio-interview van Cock Jue met Sybrinne de Vries van het CDA.

5 REACTIES

  1. Nou breekt mijn klomp…I&O Research deed recent een klanttevredenheidsonderzoek naar de ISD Bollenstreek. Alle plaatsen kregen goede cijfers. Ook Teylingen. Zie nieuws van BO d.d. 3 september. En nu is de politiek in Teylingen kritisch op de IDD. Je zou bijna denken dat de politiek het onderzoek niet gelezen heeft!

  2. Ach…het I&O Research wordt door Politiek Teylingen te mager geacht: 700 mensen vulden de vragenlijst in. Dat vindt politiek Teylingen niet representatief genoeg. Zouden dan alleen maar tevreden mensen deze vragenlijst ingevuld hebben? Mag ik vragen hoeveel mensen de nationale ombudsman bevraagd heeft? Ja, dat mag ik! Ik ben benieuwd naar het antwoord, maar meestal heeft zo’n instantie de arrogantie om zich verder in zwijgen te hullen, en zich niet verder te verantwoorden tegenover ” het gewone volk!”

  3. Het zgn. kritische rapport over de ISD Bollenstreek is nergens bij publicaties over rapporten en onderzoeken op de site van de Nationale Ombudsman terug te vinden. ? ? ?

  4. De aanvulling onder de tekst geeft aan dat het om een landelijk onderzoek van de ombudsman gaat ….. blijkbaar trekt de Teylingse politiek daar locale conclusies uit?… 🤔

    • Tsja Marja…..als dat zo Is, en daar lijkt het sterk op, moeten de dames en heren politici in Teylingen zich diep schamen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in