Hillegom – Voor het burgemeesterschap van Hillegom hebben 16 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting op 7 november in functie treden.

De sollicitanten – 9 vrouwen en 7 mannen– variëren in de leeftijd van 37 tot 61 jaar. Van de 16 sollicitanten hebben 7 sollicitanten een achtergrond als (oud) wethouder of (oud) burgemeester. De overige sollicitanten komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

De commissaris zal de komende periode de dossiers compleet maken, onder meer door referenties op te vragen, en voert daarna gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, een afvaardiging van de gemeenteraad, over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal vervolgens twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

De vacature is ontstaan nadat burgemeester Arie van Erk op 14 december 2023 kenbaar heeft gemaakt per 1 november 2024 met pensioen te willen gaan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in