Lisse – Bij het jaarlijkse verkeersexamen voor leerlingen uit groep zeven waren dit jaar slechts vier basisscholen aanwezig, terwijl dit voorgaande jaren nog negen scholen waren. Basisschool De Akker was dit jaar verantwoordelijk voor de organisatie. Een aanwezig lid van de ouderraad van deze school die ook betrokken was bij de organisatie van het examen, wist ook niet waarom er zo weinig scholen participeerden. “We zijn op zoek naar de reden. Men zegt dat er misschien te weinig vrijwilligers zijn of dat het niet belangrijk genoeg wordt gevonden.”

Leerlingen begonnen hun fietstocht bij het parkeerterrein van FC Lisse en volgden daarna een van tevoren bekendgemaakte route door het dorp. Onderweg fietsten zij langs verschillende examinatoren die controleerden of zij goed om zich heen keken en waar nodig hun hand uitstaken.

Hieronder de radioreportage:

4 REACTIES

  1. Het wordt tijd dat de, vaak, jeugdige bestuurders van de zgn. fatbikes aan een verplicht pittig verkeersexamen worden onderworpen. Die bestuurders hebben geen idee van verkeersregels, rijden roekeloos, veel te hard en houden vaak geen rekening met andere weggebruikers. Als je ze aanspreekt op hun rijgedrag kijken ze je meewarig aan of je krijgt een grote bek.

    • Daar heb je gelijk in. Alleen rijden basis school leerlingen daar nog niet op..Iedere school zou verplicht moeten worden mee te doen aan zo’n verkeersexamen.

  2. Misschien is het verkeersveilig maken een taak van de ouders en niet van de school. Kunnen zij zich bezighouden met rekenen en lezen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in