afbeelding gemeente Teylingen

Teylingen – De ontwerp omgevingsvisie ‘Een florerende toekomst voor Teylingen’ ligt ter inzage van donderdag 6 juni tot en met woensdag 17 juli 2024. Gemeente Teylingen heeft de visie opgesteld in samenspraak met inwoners, ondernemers, maatschappelijke en overheidsorganisaties.  

De omgevingsvisie van Teylingen beschrijft de langetermijnvisie op hoofdlijnen. Thema’s als klimaat, energie, gezondheid, mobiliteit, recreatie, natuur en landschap, bedrijvigheid, wonen en maatschappelijke voorzieningen komen er in terug. Per deelgebied worden de doelen beschreven.  

Tot en met 17 juli kan iedereen een zienswijze indienen. Dat kan bij de gemeenteraad van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout, telefoon 14 0252. Reageren via g[email protected] kan ook. Vermeld bij het indienen van de zienswijze het zaaknummer: Z-24-372073. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in