Teylingen – Tijdens de jaarlijkse begrotingsvergadering in Teylingen bleek donderdagavond dat het college op een ruime meerderheid kon rekenen van de raad bij het door hen gepresenteerde programmabegroting 2024.

Wethouder Volten gaf in een korte toelichting aan dat diverse investeringen vooruit geschoven gaan worden omdat er sprake is van het momenteel ontbreken van ambtenaren. Ook dient er ruim 200.000 bespaard te worden op de kosten voor sociaal beleid (onder meer bij het de kosten van de sociale dienst de ISD). De Onroerend Zaak Belasting (OZB) gaat naast de indexatie van 9% extra met 2,5% verhoogd worden. Door deze maatregelen is de begroting voor 2024 en 2025 sluitend maar er zijn financiële zorgen voor de jaren 2026 en 2027 vanwege minder geld vanuit het rijk.

Vervolgens was het de beurt aan de gemeenteraad met hun reacties;

TriLokaal vindt dat een betere leesbaarheid van de begroting -‘het lijkt nu vaak op een Chinese legpuzzel’- en in de toekomst alleen nog maar een digitale versie, een must is.

PvdA brak opnieuw een lans voor de 5% van de Teylingers die in armoede leven. De partij kwam dan ook met een voorstel om te voorkomen dat een groep inwoners in de financiële problemen komt doordat landelijke regelingen over een prijsplafond en energietoeslag niet worden verlengd of als de maatwerkvoorziening van de ISD niet toereikend is.

GroenLinks gaf aan dat het college de klimaatproblemen serieus moet blijven nemen en vindt ook dat de komende jaren er verder stappen gemaakt moeten worden. Bij D66 blijven gemeenschapszin en veiligheid belangrijke thema’s.

Het CDA gaf aan dat wonen voor jong en oud belangrijk is en blijft, ook de mobiliteit binnen en buiten de gemeentegrenzen blijft aandacht verdienen. De ondernemers in Teylingen zijn ook belangrijk en moeten gehoord blijven worden, aldus het CDA.

De VVD is ook blij dat Teylingen financieel gezond is en ook voor hen zijn veiligheid en mobiliteit van groot belang. De doorstroming op de woningmarkt blijft een belangrijk thema. De VVD kondigde daarna ook een motie CDOKE-gelden aan. In deze motie wordt het college opgeroepen om 600.000 euro die jaarlijks vrij komen uit Capaciteit Decentralicatie Overheden voor Klimaat en Energiebeleid de komende 3 jaar in goed overleg met de raad aan te wenden.

De Partij voor Teylingen pleitte voor slimmer werken binnen de gemeente waardoor bespaard wordt. Dan hoeft er bij de HLT-organisatie niet steeds extra geld bij.

De bijdrage van Forum voor Democratie was voor het grootste deel niet inhoudelijk gericht op de begroting. In plaats daarvan ging het over landelijke thema’s en diverse vormen van sekse, seksualiteit en relaties. Dit laatste gebeurde op een manier die leidde tot ergernis bij meerdere raadsleden, waarvan sommigen de zaal verlieten. Burgemeester Breuer vroeg aan Forum om zich niet beschadigend richting derden te uiten.

Wethouder Volten gaf na alle reacties aan dat zij blij is met de bijna volledige goedkeuring van de raad bij het geamendeerde raadsvoorstel inclusief de motie CDOKE. Het college gaat dan ook graag in gezamenlijkheid met de raad aan de slag.

Wethouder Marlies Volten over de begroting.

PvdA-raadslid Paul Witteman over bestrijding armoede.

Frank Beijk van de VVD over kans op extra geld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in