De afsnijroutes zichtbaar bij de rotonde Heereweg in Lisse. Foto: SGP-ChristenUnie.

Lisse – De SGP-ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het Lissese college van B & W over het verbeteren van wandel- en fietspaden. De fractie heeft voorbeelden gestuurd van plekken waar volgens hen de wegverbinding voor fietsers en/of wandelaars verbeterd en veiliger gemaakt kan worden. In het kader van het Mobiliteitsplan van de gemeente, vraagt de partij het college deze locaties te onderzoeken en eventueel te verbeteren.

De fietsverbinding bij de rotonde Heereweg wordt volgens de SGP-ChristenUnie intensief gebruikt door onder andere scholieren, wat resulteert in meerdere afsnijweggetjes over de groenstrook. De partij stelt voor om de fietspaden te stroomlijnen, zodat fietsers niet via het groen hoeven af te snijden. Mocht deze locatie onder de bevoegdheid van de Provincie vallen, vraagt de partij of het een apart voetpad kan aanmaken aan de Westelijke Randweg.

Volgens de SGP-ChristenUnie moeten wandelaars op de Stationsweg in Lisse de weg oversteken om het voetpad te kunnen vervolgen, omdat de stoep bij de spoorwegovergang stopt. Hierdoor worden voetgangers tussen de spoorwegovergang en Halfweg in gedwongen om 120 meter op het smalle brom-fietspad te lopen. Ook verderop de weg stopt het trottoir, waardoor het volgens de partij voor bewoners van Halfweg moeilijk is om veilig richting Lisse te lopen. De fractie vraagt aan het college of hier nog een voetpad kan worden aangelegd.

De Willemskade is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar volgens de SGP-ChristenUnie belemmert dit een belangrijke verbinding voor bewoners richting het centrum van Lisse en basisschool de Lisbloem. Fietsers gebruiken de trottoirs om deze route te vervolgen, wat soms leidt tot conflicten met voetgangers. De partij stelt een mini-rotonde voor om dit te verbeteren en de snelheid op de Oranjelaan te beperken.

De Koningstraat is, net als de Willemskade, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer van of naar de Oranjelaan. Volgens de SGP-ChristenUnie negeren fietsers deze afsluiting vaak door het trottoir te gebruiken om de Oranjelaan op te komen. Daarom vraagt de partij om zowel de Koningstraat, als de Willemskade, even onder de loep te nemen.

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in