Sassenheim, Warmond – Het Hoogheemraadschap Rijnland had van tevoren al maatregelen genomen om de hevige regenval te verwerken. Extra pompinstallaties zijn ingezet om het water af te voeren, maar dit bleek niet genoeg te zijn. De peilen konden niet snel genoeg zakken, waardoor de sloten overstroomden. Ook Aad Straathof van het Hoogheemraadschap Rijnland beaamt dat de sloten het vele water niet aankonden. “We hebben voorafgaand de peilen in de sloten al lager gemaakt, dus weggepompt. Maar dat er zoveel bijkomt, maakte gisteren zichtbaar dat die sloten toch te klein waren.”

De pompen van Rijnland staan verspreid door het hele gebied Rijnland. De installaties worden gedoseerd ingezet om te voorkomen dat het peil in de boezem te hard stijgt. Daarnaast wordt het boezemgemaal Katwijk extra ingezet om het overtollige water naar de zee te pompen. Voor grondwater geldt wel dat er specifieke taken bij de provincie en gemeenten zijn belegd. Hiernaast geldt dat de particuliere eigenaar verantwoordelijk is voor zijn eigen perceel en het bouwwerk daarop.

De gemeente heeft een zorgplicht voor het grondwater. De zorgplicht betekent dat de gemeente maatregelen neemt om nadelige gevolgen van te hoge grondwaterstanden te verminderen of weg te nemen. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat nieuwe drainage wordt aangelegd, tegelijkertijd met de vervanging van riolering. Hoogheemraadschap Rijnland is verantwoordelijk voor het regelen van de afvoer van weggepompt water. Ze zorgen ervoor dat het waterpeil in de sloten verlaagd wordt zodat er meer ruimte is voor het regenwater en het water dat wordt weggepompt.

Afgelopen maandag had vooral Noordwijk het zwaar met de overlast van het water. Straten en viaducten die blank staan, huizen die overstroomd zijn en velden die onder water staan. In Sassenheim en Warmond was het afgelopen dinsdagavond en -nacht weer raak; helse buien vielen de inwoners van de Bollenstreek weer lastig. In Warmond is de brandweer vooral bezig geweest in de Kloosterwei en op de Scheepmakerdam. Ook in de Dorpsstraat bij de Galerie de Pomp was er sprake van wateroverlast. In Sassenheim waren het de huizen aan de Lindelaan en Berkenlaan die last hadden van het water. Meerdere straten stonden blank. De brandweer is tot laat bezig geweest met het water wegpompen.

5 REACTIES

  1. Tsja, eens temeer blijkt dat communicatie en samenwerking tussen het Hoogheemraadschap en de gemeentes nog wel enige verbetering behoeft. Je zou toch mogen kunnen veronderstellen dat het 700-jarige Hoogheemraadschap meer effectief naar gemeentes zou werken.

  2. Staaltje wanbeleid .. onkunde ..overschot aan regel geving…overschot aan verkeerde managers..?????
    Nee nee we moeten meer betalen voor nog meer managers .. we worden dood gegooid met water te kort of teveel .. maar als wij nou eens met minder managers ..en gezonder verstand gaan werken kan de prijs omlaag en het resultaat omhoog..wij leven in een tijd van graai zucht en achterklap…en vooral geen tegen spraak..je weet wel Wappies

    • Zandzakken voor de deur!! > Ook al hebben we zoals wordt beweerd een best goed waterschap beheer en techniek in Nederland – staan we om bekend toch? -, we blijven in Nederland altijd naar praten, praten, praten en vergaderen. Gewoon wachten tot het water aan de lippen staat en dan ach en wee roeptoeteren en zoals zoveel keer als excuus wordt aangevoerd, bij voortschrijdend inzicht hadden we niet kunnen voorzien uhh? Het belastinggeld van de burgers stroomt zoals gewoonlijk weer naar zee. Ik zou zeggen niet alleen de dialoog maar DOEN!! wat je moet doen. In tijd van nood mogen procedures en vergunningen best eens worden opengebroken. Stel je voor als het eens oorlog wordt dan vervallen ook vergunningen, toch?? Wij maar tegels wippen en plantje planten om water op te vangen maar verder? O ja we kunnen nog onze regenpijpen loskoppelen van de riolering – hot item op dit moment – daar zouden gemeentes ook eens door de inzet van milieu coaches (die overigens ook geld kosten net als een energiecoach – laatste in Hillegom 30.000 op jaarbasis) burgers bij moeten helpen dit te realiseren. Dus inderdaad graai, zucht en achterklap en vooral niet luisteren naar de burgers die best willen helpen.

  3. Door al die instanties moet maar een goed de bezem door het lijkt wel of er geen kennis meer is . Er gaan miljoenen daar naar toe .En wat is het resultaat natten voeten of droge voeten wat gaan we hier aan doen .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in