Het beoogde perceel voor de flexwoningen - foto archief.

Voorhout – De CDA-fractie van Teylingen heeft het College van Burgemeester en Wethouders vragen gesteld over de aankoop van het perceel aan de Van den Berch van Heemstedeweg 45 in Voorhout. Dat is gekocht door Nico Geerlings van Flexwonen.nu. De ondernemer wil daar honderd flexwoningen neerzetten voor arbeidsmigranten.

De CDA-fractie wil weten of het klopt dat voordat Geerlings de aankoop heeft gedaan, hij eerst de gemeente heeft benaderd. Het CDA wil verder weten met welke bedoeling de initiatiefnemer de gemeente heeft benaderd, welk overleg er is geweest en of de initiatiefnemer geïnformeerd is over de beleidskaders voor huisvesting van arbeidsmigranten en de mogelijkheid van een principeverzoek.

De woordvoerder Johan van Buren van Flexwonen begrijpt niet dat de vragen worden gesteld omdat begin april er met alle fracties is gesproken over de plannen. Ook is er volgens hem voor de aankoop gesproken met de gemeente om te inventariseren of de locatie een plek zou kunnen zijn voor flexwoningen: “In zo’n overleg praat je over wat er mogelijk is, maar daarin is niets bindend, je kunt er niets aan ophangen. Je bent wel op zoek naar een positieve grondhouding”.

Maar volgens Sybrinne de Vries-van den Breukel van het CDA wordt het initiatief als een plan gepresenteerd, terwijl het volgens de fractie nog besproken moet worden. De Vries: “We willen weten: wat is er aan verwachtingsmanagement gedaan, wat heeft de gemeente gesproken, is er bezwaar geweest? Dat zijn vragen die we hebben, want het is in strijd met het huidige bestemmingsplan. Bovendien hebben wij ooit aangegeven dat we de ruimte tussen Voorhout en Sassenheim vrij willen houden”.

Niet alleen de politiek roert zich, ook omwonenden, ondernemers en verenigingen uit de buurt van de Van den Berch van Heemstedeweg uiten hun zorgen. Bij de gemeente zijn ruim twintig bezwaren ingediend tegen de komst van de flexwoningen.

Een woordvoerder van de gemeente geeft aan dat er nog geen aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend. Wel is volgens de woordvoerder Flexwonen.nu voornemens een principeverzoek ter beoordeling aan de gemeente voor te leggen en heeft de initiatiefnemer besloten, zoals de omgevingswet dat verplicht, voorafgaand daaraan de omgeving te informeren en consulteren. Dat is op 13 juni gebeurd; daar zijn volgens de organisator honderd omwonenden op af gekomen. 

In september worden de vragen en bezwaren besproken in de gemeenteraad.

3 REACTIES

  1. Wat in de gemeente Noordwijk niet meer lukt probeert de heer Geerlings nu in de gemeente Teylingen. Inderdaad moderne slavernij.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in