foto Dierenambulance

Noordwijk – De Dierenambulance-Vogelasiel Regio Leiden vraagt aan de gemeente Noordwijk een bijdrage van € 0,25 per inwoner voor haar werk. De dierenambulance helpt zieke, gewonde en ontheemde dieren en vangt wilde vogels op in haar asiel.

In een brief aan B&W stelt de stichting dat zij in 2021 802 ritten maakten naar Noordwijk, voor 2022 ligt dat aantal voorlopig op 660. De gemeenten Leiden, Voorschoten en Zoeterwoude steunen de dierenambulance al structureel en ook Katwijk heeft zich hierover onlangs positief uitgesproken. Met de bijdragen van die gemeenten kan de Dierenambulance-Vogelasiel Regio Leiden 25% van haar kosten dekken.

Als ook de overige vier gemeenten in het werkgebied, waaronder Noordwijk, de dierenambulance ondersteunen, wordt dat 40%. De rest kan de dierenambulance zelf bekostigen.

1 REACTIE

 1. Komende woensdagavond spreek ik in tijdens een commissievergadering in Noordwijk.
  Hierbij de tekst die ik dan uit zal spreken:
  Geachte commissie,
  Op 10 februari stuurde de Leidse wethouder North u een brief met het voorstel ons te gaan bekostigen voor onze werkzaamheden in uw gemeente met 25 cent per inwoner. Met onze brief van 28 februari hebben ook wij dat bij u bepleit.

  Onze stichting zorgt voor opvang en vervoer van zwerfdieren, verweesde en gewonde huis- en wilde dieren. Dat doen we met ruim 100 vrijwilligers, twee ambulances en een transportauto.

  De verantwoordelijkheid voor het opvangen van zwerfdieren is een wettelijke plicht van gemeenten, die geregeld is in het Burgerlijk wetboek. Zwerfdieren moeten minstens 14 dagen worden opgevangen. Dat gebeurt hier in Noordwijk door Dierentehuis Offem.

  Maar wie brengt ze daar? Wie brengt ze daar?

  Dat doet onze stichting al jaren. Daarvoor worden wij niet alleen gebeld door particulieren, maar ook door politie, brandweer en gemeenteambtenaren. Dit alles zonder rechtstreekse vergoeding. Naast de verantwoordelijkheden uit het Burgerlijk wetboek, zijn ook de Wet dieren als de Wet Natuurbescherming van toepassing. In beide wetten is de zorgplicht voor gewonde of verweesde dieren, die hulp nodig hebben, opgenomen. Zowel voor huisdieren als voor wilde dieren. Voor een ieder, dus ook voor u.
  Ook die taak voeren wij uit, waarbij wij van de wilde dieren vogels in ons eigen asiel verzorgen en andere wilde dieren doortransporteren naar opvangorganisaties elders. Wij hebben alleen een ontheffing voor het opvangen en verzorgen van vogels. Dit alles kost veel geld, dit jaar ca. € 210.000 en het is redelijk dat u gelet op de wettelijke verplichtingen uw bijdrage daaraan verleent. Als alle gemeenten overgaan tot bekostiging met 25 cent per inwoner dekken wij daar nog slechts 40% van onze uitgaven mee. De rest bekostigen wij zelf.
  Als u die taak zelf zou uitvoeren, 7 dagen in de week, zoals wij dat doen, zou u een veelvoud van het bedrag kwijt zijn dat wij van u als tegemoetkoming vragen. Uit onze cijfers kunt u afleiden dat wij gemiddeld 2 ritten per dag naar uw gemeente uitvoeren en soms meer. Daar gaat een veelvoud aan telefoontjes aan vooraf, want niet ieder telefoontje leidt tot een rit met onze ambulance.
  Het feit dat we zo vaak gebeld worden en zoveel ritten uitvoeren betekent dat onze rol door uw inwoners wordt erkend en waardevol wordt gevonden. Volgt u daarom het voorbeeld van Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude en Katwijk, die ons inmiddels al bekostigen en het voorbeeld van uw eigen inwoners, die ons als donateur, of met enkelvoudige giften steunen en ons weten te vinden als dieren in nood zijn.

  Ik dank u voor uw aandacht.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in