De Schapendel in Noordwijk.

Noordwijk – Een kleine meerderheid van de gemeenteraad vindt dat wethouder Salman opnieuw moet praten met het bestuur van basisschool De Schapendel in de wijk Boerenburg. Uit onderzoek blijkt dat de overkoepelende stichting Sophia Scholen ontevreden is met het toegewezen bedrag van 763.000 euro. Zowel Charlotte Meiland van GroenLinks en Rommie van Dokkum van de PvdA wilde dit onder de aandacht brengen door middel van een motie, waarin ze de gemeente opdragen om opnieuw in overleg te gaan. Het plan voor de verduurzaming van de scholen Het Duin en De Duinpieper wordt wel unaniem gesteund door de Noordwijkse raad.

De gebouwen van het speciaal onderwijs De Duinpieper, het speciaal voortgezet onderwijs Het Duin en basisonderwijs De Schapendel zijn toe aan renovatie. De gebouwen zijn sterk verouderd en moeten duurzamer worden. Voor de vernieuwing van het speciaal onderwijs trekt de wethouder ruim vier miljoen euro uit. In tegenstelling tot het miljoenenbedrag, is er voor De Schapendel ‘slechts’ 763.000 euro beschikbaar. Het schoolbestuur heeft nog geen plan ingeleverd bij de gemeente, dus het is onduidelijk waar dit geld naar toe gaat. Toch blijkt uit een briefwisseling dat stichting Sophia Scholen niet tevreden is met de bijdrage; zij pleiten voor een nieuw gebouw.

In de briefwisseling kwam naar voren dat het bestuur de verantwoordelijkheid van de renovatie helemaal bij de gemeente wil leggen: het bedrag is te laag voor een gebouw met zo veel achterstallig onderhoud. Dit is niet de normale gang van zaken, want de school is zelf verantwoordelijk voor de werkzaamheden. in een aanvullende mail aan GroenLinks maakt het schoolbestuur duidelijk dat het gebouw niet meer voldoet aan de moderne tijd; zo zijn de sanitaire voorzieningen verouderd, is er geen lift voor invalide leerlingen of personeelsleden en is het pand tochtig. Een kleine renovatie is daardoor volgens hen niet toereikend voor komende 25 jaar.

Wethouder Salman reageerde ontstemd over de motie. Het bouwkundig rapport geeft immers aan dat er slechts een paar kleine aanpassingen nodig zijn om van energielabel C naar energielabel A te gaan. Verder is er ook geen uitbreiding nodig, want het is en blijft een kleine school. De wethouder benadrukt ook nog dat stichting Sophia Scholen de gemeente niet kan laten opdraaien voor het achterstallig onderhoud, waar de school zelf voor verantwoordelijk is: ‘Dat hoort niet bij de gemeente, dat hoort bij het schoolbestuur. Daarom ontraad ik de motie sterk.’ Opnieuw in gesprek gaan, gaat niet tot een andere uitkomst leiden, meldt Salman.

Voor de functionele verbouwingen, zoals de lift, heeft de gemeente 35.000 euro vrijgemaakt. Voor de wensen gaat de wethouder in gesprek met het schoolbestuur. Toch zal hij door de steun van de meerderheid voor de motie nogmaals moeten overleggen over het grote plaatje met stichting Sophia Scholen.

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in