Noordwijk – De Partij voor de Inwoners wil dat de gemeente Noordwijk nu al aan het werk gaat met zaken opgenomen in het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. De partij wil geen voorrang bij toewijzing sociale huurwoningen aan statushouders, dat zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Ook is fractievoorzitter Alexandra Dik van Partij voor de Inwoners blij met het plan om de spreidingswet in te trekken die zorgt voor verplichte opvang van asielzoekers. De partij komt met een initiatief raadsvoorstel en een motie.

16 REACTIES

 1. Tuurlijk, net zoals FvD in gemeente Teylingen loopt de Partij voor de Inwoners in Noordwijk al weer voor de muziek uit. Er is namelijk nog geen beslissing over de Spreidingswet. Het moet nog door de Eerste en Tweede Kamer. Maar ja, makkelijk scoren zo bij een deel van de inwoners. Onrust zaaien. Het zegt weer genoeg over het primitieve denkniveau, kennis, kunde en invoelend vermogen van de raadsleden van deze partij.

  • Meneer Duivenvoorde, uw denigrerende laatste opmerking zegt meer over uzelf dan over de raadsleden van de Partij voor de Inwoners. Waar zij ook mee komen, u reageert altijd negatief of overspannen. Duidelijk een sympathisant van een andere partij. NZLokaal?

   • Wou je dan zeggen dat die raadslui lekker bezig zijn dan pfff van geen enkele heb je iets vooral dhr salman die met alle winden meewaait

 2. Tja eigen volk eerst daar kan je wat van vinden, maar ander volk eerst dat is redelijk absurd.
  Andre woont waarschijnlijk al en dan kan hem de volgorde natuurlijk niets schelen. Maar om als Nederlander naar het buitenland te moeten emigreren en als statushouder terug te komen om voorrang te krijgen bij huisvesting is toch wel vreemd. Wie heeft hier nu een primitief denkvermogen?

 3. Op het artikel van 28 mei over de brief van de gemeente aan de provincie over met name de sociale woningbouw wordt nogal negatief gereageerd over de onvoldoende aantallen die gebouwd zijn dan wel zullen worden. Dat toont des te meer de noodzaak aan om juist geen voorrang meer te verlenen aan statushouders in het belang van de Noordwijkse (jonge) woningzoekenden.

 4. Meneer Brandjes, laat ik duidelijk zijn. Ik ben tegen buitenlandse gelukzoekers, tegen “asielzoekers” uit veilige landen, voorstander dat uitgeprocedeerde asielzoekers direct het land uit moeten en niet in het illegale circuit verdwijnen, herinvoering van strenge grensbewaking-en controles en een maximum aan toelating rechtmatige asielzoekers. Wat mij betreft is dat maximum al lang en breed overschreden. De Spreidingswet mag er wat mij betreft komen voor rechtmatige asielzoekers, maar dat impliceert niet dat ze voorrang moeten krijgen op Nederlandse woningzoekers. Er zullen dan andere asielvoorzieningen voor deze statushouders getroffen moeten worden, voozover mogelijk in een gemeente. Uw voorbeeld over een emigrerende Nederlander lijkt me wat overtrokken. Maar vooruit….laat ik mezelf een spiegel voorhouden….dat ligt dan waarschijnlijk aan mijn primitieve denkvermogen.

 5. Goed initiatief. Laat ze alvast maar wennen dat er een andere politieke wind waait in Nederland. In andere Europese landen is nog ruimte zat per hoofd van de bevolking.

 6. Partij voor de Inwoners wil einde aan voorrang voor
  statushouders en stoppen met voorbereiding asieldwangwet
  De laatste jaren lijkt de aandacht van de landelijke overheid en veel lokale politici meer
  uit te gaan naar de opvang van asielzoekers en statushouders dan naar de realisering
  van betaalbare woningen voor onze eigen mensen. De inwoners van Nederland, én
  van Noordwijk, hebben bij de laatste verkiezingen gestemd voor een ander beleid.
  PVV, VVD, NSC en BBB willen een verbod op het geven van voorrang bij de toewijzing
  van sociale huurwoningen aan statushouders. Tevens wordt de asieldwangwet voor
  verplichte opvang van asielzoekers in alle gemeenten ingetrokken.
  De Partij voor de Inwoners wil deze uitstekende voorstellen zo snel mogelijk ook in
  Noordwijk toepassen en heeft hiervoor een initiatief raadsvoorstel en een motie
  ingediend.
  Geen voorrang meer voor statushouders
  Door het enorme tekort aan betaalbare woningen is de nood onder veel starters en andere
  woningzoekenden in Noordwijk onaanvaardbaar hoog. Desondanks geeft de gemeente
  Noordwijk bij de verdeling van goedkope huurwoningen voorrang aan statushouders; dat zijn
  asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. De Partij voor de Inwoners is
  daar al jaren fel op tegen. Wij vinden dat mensen van buiten geen voorrang of meer rechten
  hebben dan onze eigen inwoners.
  Het is ook mogelijk om voor het toegewezen aantal statushouders andere opvang te regelen,
  bijvoorbeeld flexwoningen of groepsopvang. De PvdI vraagt via een motie dit nu snel op te
  pakken en geen voorrang meer te geven aan statushouders.
  Stoppen met voorbereidingen voor asieldwangwet
  De landelijke politiek is verantwoordelijk voor het falende asielbeleid. Om niets te hoeven
  doen aan de jaarlijks groeiende toestroom van asielzoekers hebben VVD, D66, CDA en CU,
  met steun van PvdA/GL, in 2023 besloten om alle gemeenten te verplichten naast
  statushouders en Oekraïners ook asielzoekers op te vangen. Iedere gemeente een eigen
  AZC, een klein Ter Apel. Bijna alle partijen in de Noordwijkse gemeenteraad hebben daarna
  ingestemd met het starten van de voorbereidingen hiervoor. De Partij van de Inwoners was
  fel tegen maar stond vrijwel alleen.
  Gelukkig keert ook op dit gebied het gezond verstand terug in Den Haag en wordt de
  ‘Spreidingswet’, zoals deze eufemistisch wordt genoemd, ingetrokken. De PvdI heeft daarom
  een initiatief raadsvoorstel ingediend om per direct te stoppen met de voorbereidingen voor
  de invoering van deze dwangwet. Dat scheelt een hoop onnodige onrust en geldverspilling.
  65% Noordwijkers heeft gestemd op PVV, VVD, NSC of BBB
  In de gemeente Noordwijk heeft op 22 november 2023 ruim 65% gestemd op een van de
  partijen die het hoofdlijnenakkoord hebben afgesloten. Uit de inhoud van de verkiezings-
  programma’s van deze vier partijen was al af te leiden dat geen uitvoering zou worden
  gegeven aan de Spreidingswet voor asielzoekers en dat er een einde zou komen aan de
  onterechte en oneerlijke voorrang voor statushouders.
  Uit een opiniepeiling van Peil.nl blijkt dat het verbieden van deze voorrang de hoogste
  waardering krijgt van de kiezers; een 7,7. Ook het schrappen van de asieldwangwet krijgt
  een ruime voldoende, namelijk een 6,5.
  De Partij voor de Inwoners heeft zich al jaren hiervoor ingezet en is blij met de landelijke
  afspraken. Deze moeten daarom zo snel mogelijk ook in Noordwijk worden geëffectueerd.

 7. Meneer Salman, als u mijn antwoord d.d. 1 juni op de reactie van Paul Brandjes van 31 mei gelezen zou hebben, lijkt mij uw reactie van 2 juni overspannen en van nul en generlei waarde. En nee, ik ben geen sympathisant van NZlokaal.

  • Meneer Duivenvoorde, ik kan goed lezen. De raadsleden van de Partij voor de Inwoners stellen voor om statushouders geen voorrang meer te geven en te stoppen met de voorbereiding van de asieldwangwet in Noordwijk. Iets wat zij altijd al vonden, en nu met het akkoord van PVV, VVD, NSC en BBB opnieuw aan de gemeenteraad willen voorstellen.
   U stelt dat zij daarom “een primitief denkniveau, kennis en kunde” hebben. Naar aanleiding van een reactie komt u tot de conclusie dat het waarschijnlijk aan uw eigen primitieve denkvermogen ligt.
   Erg cynisch. Maar indien u het wel serieus bedoelt, u zou dan wat vaker in de spiegel kunnen kijken. Graag voordat u andere mensen diskwalificeert.
   Ik las helaas geen excuus van u jegens de bedoelde raadsleden, of dat u deze uitglijder introk. Vandaar mijn eerdere reactie van 2 juni. Het zou u sieren indien u dit alsnog doet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in