Bollenstreek – Deze week is een themanummer van het tijdschrift DUIN verschenen over hoe Rijkswaterstaat de Nederlandse duinen op hoogte houdt en daarmee de kust veilig.

Dit gebeurt door het neerleggen van zand op de ondiepe zeebodem voor de kust of op het strand. De stranden en de duinen worden zo steeds zandiger en dynamischer. Overstuiving van de duinen met kalkrijk zand werkt goed tegen de effecten van stikstofdepositie in de duinen. Ook blijken zandsuppleties de verwachte zeespiegelstijgingen goed te kunnen opvangen.

Dit nummer van DUIN is gemaakt door Stichting Duinbehoud in samenwerking met Rijkswaterstaat. Nieuwe donateurs krijgen het blad gratis toegestuurd. Ga naar: www.duinbehoud.nl

2 REACTIES

  1. De zeespiegel stijgt niet significant volgens deltares (zeespiegel monitor 2018). Dus waarom doen we dit? Zandsuppleties hebben een verwoestend effect op al het onderwater leven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in