Foto PB

Noordwijk – De gemeente Noordwijk maakt 2.000.000 euro vrij om jonge starters tegemoet te komen op de woningmarkt. De raad is positief gestemd over een aanvulling van het fonds voor de startersleningen in Noordwijk. Het voorstel is unaniem aangenomen.

De gemeente heeft als doel om Noordwijkse starters op de woningmarkt te helpen met startersleningen. Op dit moment is het plafond bereikt en de starterslening gepauzeerd. Daarom was een uitbreiding van het fonds nodig om de leningen te kunnen doorzetten. In eerste instantie stelde het college een aanvulling van 1.000.000 euro voor. De fracties van de Partij van de Inwoners, het CDA en Puur diende een amendement in om dit bedrag te verhogen naar 2.000.000 euro. Hiermee willen de partijen voorkomen dat de leningen weer tijdelijk gestopt worden. De kans is namelijk vrij groot dat het voorgestelde bedrag niet toereikend zal zijn. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft hiermee ingestemd.

In aanvulling hierop hebben verschillende partijen een motie ingediend en de gemeente gevraagd om eerder aan de bel te trekken als het fonds leegraakt. Het concrete voorstel is om de gemeenteraad te informeren als 60% van het budget verbruikt is. Dan is het mogelijk om eerder te anticiperen op een eventueel tekort en hoeft het verstrekken van de leningen niet stil worden gelegd. Het college heeft hier positief op gereageerd en zal gehoor geven aan dit verzoek.

Raadsleden Uphoff (CDA) en Krüse (PvdI) hebben daarnaast nog een voorstel gedaan om het kopen van een woning te stimuleren. De fracties hebben onderzoek gedaan naar het ‘hamsterhuren’. Dit is een bekend concept in België, waar het mogelijk is om eerst een woning te huren en later pas te kopen. Ze willen graag dat het college hier onderzoek naar doet, want ‘alle kleine beetjes helpen’. Raadslid Meiland van GroenLinks geeft aan het een verfrissende invalshoek te vinden: ‘Het is fijn dat deze fracties kijken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.’ Andere fracties zijn vertwijfeld over het voorstel, omdat het een groot risico is. Het is in principe een commerciële oplossing, waarom zou de gemeente daar tussen moeten zitten? De partijen zijn het erover eens dat het duidelijke voorwaarden nodig heeft en dat een onderzoek niet verkeerd is. Het college zal hier later verdere informatie over geven.

3 REACTIES

  1. Dat geld is gauw op met die dure huizen die ze in Noordwijk bouwen min 5 ton . En is dat geld voor alleen maar Noordwijkers of kunnen kapitaalliste ook lenen .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in