foto politie

Noordwijk – Het college van B & W heeft in de beantwoording op schriftelijke vragen van de VVD bevestigd dat er een stijging is van inbraken in woningen, voertuigen en schuren in de gemeente Noordwijk. De gemeente zal inzetten op een integrale aanpak ter voorkoming van inbraken, met een combinatie van preventieve en repressieve maatregelen. Bij de onthulling van het nieuwe Integraal Veiligheidsplan voor 2025-2028 worden eventuele verbeteringen geïntroduceerd.

Het aantal woning- en schuurinbraken in 2023 zijn toegenomen ten opzichte van 2022, maar het college benadrukt dat de getallen zijn gedaald in vergelijking met het jaar 2019. Door de pandemiemaatregelen die in 2021 en 2022 van kracht waren, hebben volgens het college gezorgd voor een afname van woninginbraken, doordat er simpelweg minder ‘gelegenheid’ was voor inbrekers. Met het beëindigen van deze maatregelen kregen dieven weer meer gelegenheid om toe te slaan, wat mogelijk heeft bijgedragen aan de toename van inbraken in 2023.

De toename van inbraken in schuren wordt door het college deels toegeschreven aan een verschuivingseffect, waarbij inbrekers zich richten op minder goed beveiligde bouwwerken zoals schuren en garages, omdat woningen steeds vaker goed beveiligd zijn. Daarnaast speelt mee dat in schuren en garages steeds vaker kostbare spullen, zoals elektrische fietsen, worden opgeslagen.

Het college ziet vanuit de politiecijfers juist een positieve trend rond auto-inbraken, met een daling in 2023 (50 inbraken) ten opzichte van 2022 (69 inbraken).

Het college benadrukt dat langere aanrijtijden van politieagenten geen probleem zijn, ondanks dat ze vanuit Lisse en Katwijk moeten komen. Het college en de politie zien het pand aan de Duinwetering nog steeds als een geschikt politiebureau waar burgers aangifte kunnen doen en waar de wijkagenten hun werkplek hebben. Bovendien bieden technische ontwikkelingen de mogelijkheid voor politieagenten om veel werk op straat af te handelen.

Om inbraken te voorkomen zet de gemeente verschillende preventieve maatregelen in, waaronder voorlichting over preventiemaatregelen, participatievormen zoals WhatsApp-buurtpreventie en preventief toezicht op hotspots door onder meer de Boa’s. De politie zet zich in op handhaving en preventie door bijvoorbeeld het donkere dagen offensief, waarbij extra mensen worden ingezet om woninginbraken en diefstal uit schuren te voorkomen. Verder wordt er door de politie ook preventie nagestreefd, onder andere door samen met de Politiekids acties uit te voeren en door actief te zijn op sociale media om bewustwording te creëren over woninginbraken.

5 REACTIES

  1. Worden er ook nog wel eens personen opgepakt en wat is dan het percentage welke groeperingen ook onderverdeeld in leeftijdscatogorie inbreken. Dit om een tendens te kunnen monitoren in regio’s. Of wordt dit weer bedekt met de mantel der liefde? Toename betekent altijd dat er wat achter zit.

  2. Dag zorgzame Inwoners van Noordwijk, de Politie zit in Noordwijkerhout en Den haag ( hollands-midden ) .de vraag is : hoe ze het gaan aanpakken ?
    Minder Papier weken en meer Blauw op straat .of handhaving meer bevoegdheden geven . Ter overdenking : 26000 agenten en 64000 handhavers.door heel Nederland.
    Fijne veilige weken .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in