foto Boelo Meijer

Bollenstreek – Gezond bollen telen, kan dat gewoon? Tijdens een debatavond, georganiseerd door GroenLinks, werd deze vraag voorgelegd aan politiek en bollensector. De gemene deler was dat gezond bollen telen inderdaad kan, maar niet ‘gewoon’. Zo vergt de omschakeling naar biologische teelt een grote investering en jaren met een lagere opbrengst. Daarnaast zijn niet alle soorten hiervoor geschikt.

Gesproken werd over het verkorten van de procedure voor het toelaten van biologische gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast zouden gemeenten het goede voorbeeld kunnen geven door uitsluitend biologische bollen te planten. Aan het eind van het debat werden nog kritische vragen gesteld over de vermeende reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met 90% t.o.v. 1995. Uit statistieken van o.a. het CBS zou iets anders blijken.

De telers verklaarden dit door te verwijzen naar regionale verschillen en het al of niet meetellen van biologische middelen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in