(archieffoto Eline van Egmond)

Noordwijk – De gemeenteraad van Noordwijk gaat werken met een raadsagenda. Wel hebben de huidige coalitiepartijen samen met Lijst de Moor en NZLokaal een prioriteitenlijst opgesteld voor zaken die de komende twee jaar voorrang moeten krijgen. Ook komt er een extra wethouder die uitsluitend ruimtelijke ordening gaat doen. Deze wethouder gaat werken namens de zes partijen die het initiatief namen voor een raadsagenda. Dit schrijft formateur Robert Strijk in zijn eindrapportage. In de laatste raadsvergadering voor de zomer kregen de coalitiepartijen ruzie vanwege de Schelft. Om de zaak te lijmen of een andere coalitie te vormen werd eerst formateur Arie van Erk ingeschakeld, gevolgd door formateur Strijk. Die komt nu met een raadsagenda als oplossing.

Een raadsagenda is meestal een plan van de gehele gemeenteraad en per onderwerp wordt gekeken of er een raadsmeerderheid is. Dit in tegenstelling tot het ‘oude’ model waarbij voorstellen van het college bijna altijd de meerderheidssteun krijgen van de partijen die een coalitie vormen en dus een wethouder in het college hebben. De nu voorgestelde brede raadsagenda is geen product van de gehele gemeenteraad, maar van genoemde zes partijen. Ook wordt deze agenda aan de gemeenteraad voorgesteld met een prioriteitenlijst. De formateur stelt dat de andere partijen ook nog met voorstellen kunnen komen die dan ‘gewogen’ gaan worden.

Uit de prioriteitenlijst blijkt dat woningbouw aan de Achterweg in Noordwijk en Pilarenlaan in Noordwijkerhout voorrang moet krijgen. Ook zet men de komende twee jaar in op flexwoningen van maximaal 15 jaar voor diverse doelgroepen. Ook prioriteit krijgen seniorenappartementen rond de dorpscentra. De boulevard krijgt in de zomer en winter een verschillende invulling wat betreft de combinatie van flaneren en parkeren. Parkeeroplossingen waar de komende twee jaar aan gewerkt wordt, komen onder het Vuurtorenplein en in het duin. Verder moet bedrijventerrein Gravendam in Noordwijkerhout uitgebreid worden, inclusief een afslag op de ‘Belgische’ rotonde. Over de Schelft wordt gemeld dat in de aanloop naar de begroting van 2026 de financiële opties voor een nieuwe Schelft op tafel komen. Tegen dit voorstel was één raadslid van NZLokaal, meldt de formateur.

Wat betreft veiligheid wordt gestart met een onderzoek naar mogelijke inzet van camerabewaking en preventief fouilleren in uitgaansgebieden. Om overlast en criminaliteit te bestrijden, wil men flexibel cameratoezicht inzetten. Naast de Grent komen hiervoor ook locaties in aanmerking zoals de Zeestraat in Noordwijkerhout, milieuparkjes en parkeerterreinen. Er is extra aandacht voor overlast gevende jeugdgroepen en straatdealen in de openbare ruimte.

Voor de sociale agenda wordt ingezet op de bestrijding van eenzaamheid, goed leerlingenvervoer en het verkorten van de wachtlijst in de jeugdzorg. De komende twee jaar krijgt onderwijshuisvesting voor de Noordwijkse School en de dependance voor de Prinsenhof voorrang. Verder wordt er ingezet op duurzaamheid en energietransitie. Klik hieronder voor de volledige lijst.

2 REACTIES

  1. Doe er nog maar een bij een wethouder het kan niet op in Noordwijk en wat een plannen maak eerst de plannen maar waar die al jaren in een la liggen te rotten . Bouw locatie die al jaren overwoekerd worden van het vuil . Ja dure villa’s die worden er zat geboud maar jan met de pet hoort er niet bij .

  2. Goed voorbeeld: bouw aantrekkelijke seniorenflats op het braakliggend terrein aan de raadhuisstraat in Noordwijk Binnen. Cancel het plan voor de overbodige supermarkt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in