Robert Strijk

Noordwijk – Robert Strijk zet in op een zo breed mogelijk gedragen raadsakkoord. Hij wil dat de komende weken verder gaan uitwerken. Dat laat hij weten in een tussenrapportage aan de gemeenteraad. Een voorstel over een raadsakkoord haalt de raadsvergadering van september niet en hij wil zich richten op 14 oktober. Verkenner Arie van Erk gaf eerder nog twee mogelijkheden aan namelijk een coalitie van 8 partijen en een raadsakkoord. De coalitie van 8 partijen noemt Strijk niet meer in zijn tussenrapportage. Er komt geen nieuw coalitieakkoord. Er werd tot nu toe gewerkt met een dergelijk akkoord, dat zijn afspraken gemaakt door de coalitiepartijen. In een raadsakkoord staan afspraken waar zo veel mogelijk partijen het mee eens zijn. Elk voorstel van B & W wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad en daar hoeft voorafgaand niets over afgesproken te zijn. De gemeenteraad heeft volgens Strijk dan haar richtinggevende, kaderstellende en controlerende rol. Over de Schelft zegt Strijk dat daarover een beslissing op 26 september valt en dat bij het raadsakkoord de beslissing dus al bekend is. Het is dan een bestuurlijk feit, een gegeven, aldus Strijk.

6 REACTIES

        • Referendum? Als we dat recht hadden als burger, was de fusie met Noordwijkerhout en De Zilk die niemand wilde (behalve dan de Commissaris vd Koning), ook niet doorgegaan.
          De fratsen en politieke spelletjes in de Gemeenteraad waar wij getuige van zijn zullen resulteren dat nog veel burgers niet meer gaan stemmen bij de eerstvolgende Gemeenteraadsverkiezing. Het is een wanstaltige vertoning!

  1. Oude coalitie Noordwijk gaat gewoon door gesteund door de oude partijen. ( VVD, PvdI, CDA, en de Lijst Salman Noordwijk). Misschien komen Morssink en de heer Eberharter ook nog terug. Storm in een glas water lijkt het nu.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in