foto Holland Rijnland

Bollenstreek – Greenport Duin- en Bollenstreek werkt samen met de regio’s Aalsmeer en Boskoop aan een Regiodeal om de brede welvaart te versterken. Die staat in deze gebieden in de toekomst steeds meer onder druk.

Het kabinet heeft € 900 miljoen vrijgemaakt voor deze Regiodeal: investeringen die een verbetering geven op het gebied van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers. Voor een specifieke Regiodeal verstrekt de Rijksoverheid maximaal 50% van de totale kosten, variërend tussen de € 5 en € 40 miljoen. De overige 50% moeten worden betaald door private partijen en gemeenten die van de deal profiteren. In een Regiodeal moet worden samengewerkt door overheid, ondernemers en onderwijs.

De voorbereiding van de Regiodeal voor de drie Greenportregio’s is in volle gang. De Regiodeal kan diverse projecten omvatten, zoals werkgelegenheid, integratie van arbeidsmigranten (compleet met huisvesting en leefbaarheid), robotisering en automatisering van arbeid, hergebruik en recycling van materialen of versterking van de biodiversiteit.

Holland Rijnland coördineert de samenwerking tussen de drie Greenportregio’s. In juni van dit jaar is de conceptaanvraag voor de regiodeal gereed. Op 15 november moet de aanvraag zijn ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in