Noordwijk – Inspreker Steenvoorde van de Stichting Waarom Weg vindt 1500 tot 4000 vierkante meter onbruikbaar voor bollenteelt. Na handhaven komen er geen bollen maar blijven het lege plekken. Dat werd donderdag ingebracht tijdens een commissievergadering.

De gemeente houdt als grens voor handhaving van paardenweitjes en moestuinen op bollengrond de grens van 1500 vierkante meter aan. Eigenaren moeten schuurtjes en opstallen slopen en mogen de grond alleen gebruiken voor bollenteelt.

Ook weitjes onder de 1500 vierkante meter blijven illegaal, maar nog even buiten schot. Er werd in het vervolg van de commissievergadering niet meer gesproken over deze kwestie.

13 REACTIES

 1. Lekker lang braak laten liggen en dan kunnen er na een jaar gom woningen er op want daar gaat het om bij deze gemeente kunnen er nog meer vvd ers in Noordwijk komen wonen . De gewone inwoners gunnen ze niks .

 2. Ze zijn echt niet wijs maar ze moeten wel als ze in de bronsgeest willen bouwen .Er staat vast hoeveel ha bollengrond er moet zijn ,dat zijn vaste cijfers er daar mag niks af Dus wat doet Noordwijk die gaan al deze paardeweitje bij elkaar op tellen en dan mochten ze bouwen in de bronsgeest Het is gewoon te gek voor woorden .Gewoon een rechtzaak binnen tegen gemeente Noordwijk en dan mag er voorlopige dan is gebeuren ,Maar Noordwijk bollen of bloemendorp is het allang niet meer Is geluk dat Noordwijkerhout en de zilk bij zijn dan lij,’t het nog wat Laten ze eerst maar de boulevard opruimen .fijne dag

 3. Er is goed nieuws voor Stichting Waarom Weg. Het college heeft onlangs namelijk zelf de grens op 25.000 m2 gezet. Bij de voorgenomen bouw van GOM woningen aan de Duindamseweg geeft het college aan dat 2,5 hectare te klein is om nog efficiënt bollen te kunnen telen.

  Dat is dus duidelijk.

  • Het is nog erger dan je denkt😢. Lees het ter inzage liggende ontwerp bestemmingsplan voor de 22 villa’s er maar even op na op:

   https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0575.BPDuindamseweg1en3-ON01/b_NL.IMRO.0575.BPDuindamseweg1en3-ON01_tb.html

   Het perceel bollengrond (!!!) blijkt dit gehele jaar op papier een mega-dierenweide te zijn geweest vol schapen, waarbij het uitgestoten stikstof tijdens dit “oneigenlijke gebruik” doodleuk aangewend wordt om te verrekenen met de te verwachten stikstof uitstoot tijdens de bouw. Er ligt namelijk een zeer stikstof gevoelig Natura 2000 gebied in de buurt (het duingebied).
   Burgemeester en wethouder leggen dit vervolgens schaamteloos voor aan de gemeenteraad, alsof er nooit een brief over “oneigenlijk gebruik” van bollengrond de deur uit is gegaan. Om in dieren termen te blijven: “Alle dieren zijn gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk dan andere dieren”

   • Beste opzichter, ik kan uit ervaring melden dat G. Orwell het volledig juist heeft. U zult ongetwijfeld belang hebben bij uw versie, maar ontkennen dat (een deel van) de GOM activiteiten niet helemaal pluis zijn, heeft bij driekwart van de Noordwijkers inmiddels geen zin meer. Ongeacht uw uitleg m.b.t. genoemde bollengrondcompensatie en de geldende ISG. Iedereen die er écht mee te maken heeft, weet inmiddels dat het GOM in het dorp als geldmachine wordt gezien, alle zgn. goede bedoelingen ten spijt. Uit beleefdheid en integriteit zal ik mijn persoonlijke ervaring hier maar niet delen. De 22 villa’s op de Duindamseweg laat ik dan gemakshalve even buiten beschouwing. Bij navraag bij de eigenaars van veel gronden die nu op de handhaaflijst staan blijkt overigens dat ca. 90% de gronden niet aan een kweker of wie dan ook zullen gaan verkopen of verhuren. Dus per saldo schieten we er qua m2 bollengrond ook nog niet eens iets mee op. Buiten alle kosten die alles al met zich mee heeft gebracht. Het zullen dan veelal braakliggende gronden worden, omdat niemand verplicht is om zijn of haar gronden aan kwekers te verhuren of verkopen. Overigens zijn veel van de betreffende gronden ook zodanig slecht van kwaliteit (en omgeven met kleine, smalle slootjes, dus lastig bereikbaar), dat geen kweker er in wil investeren. Ook hieromtrent spreek ik uit ervaring.

  • De bouw van Greenportwoningen is iets anders dan illegaal gebruik van voor bollengrond bestemde grond. Voor Greenportwoningen moet gewoon bollengrondcompensatie worden betaald. Om te bezien of een perceel bollengrond nog kan worden gebruikt voor de bollenteelt is een beleidsregel opgesteld, die nu tervisie ligt….

   • Beste Opzichter,

    U verdraait mijn woorden. Ik zal het nog een keer uitleggen.
    Het illegale gebruik van bollengrond (= stikstof productie door schapen) wordt aan de Duindamseweg 1-3 gebruikt om de bouw van 22 GOM villa’s mogelijk te maken. Omdat de stikstof productie van de schapen, de stikstof productie van de bouw overtreft, is er volgens het stikstof onderzoek geen sprake van stikstof belasting van de duinen is de (foute) redenering.
    Maar die schapen stonden daar dus illegaal op 25.000m2 volgens de regels die men oplegt aan alle hobby weide bezitters in de bollenstreek met een oppervlak van meer dan 1500m2.
    Dus als het B&W uitkomt is 25.000m2 (i.p.v. 1500m2) te klein voor rendabele teelt én als het B&W uitkomt mag je op mega-weide van 25.000m2 bollengrond rustig een kudde schapen illegaal laten lopen, als dat de bouw van 22 GOM villa’s maar mogelijk maakt.
    Dus ja, de bouw van 22 GOM villa’s is wat anders dan illegaal gebruik van bollengrond, maar in dit geval wil men de bouw van GOM woningen mogelijk maken dankzij het illegaal gebruik van bollengrond.
    Hopelijk doorziet de gemeenteraad dit schandaal, want dat is het onderhand.

    • Beste Orwel, of een stuk grond feitelijk wel geschikt is om als bollegrond te dien is bij de beoordeling om aldaar Greenportwoningen te bouwen, feitelijk niet relevant (wel een bijkomend voordeel zou je kunnen zeggen en zo is het ook bedoeld in de ruimtelijke onderbouwing van Duindamseweg 1-3). Waarom feitelijk niet relevant omdat, zoals ik al aangaf, voor Greenportwoningen wel degelijk bollegrondcompensatie aan GOM moet worden betaald. Met dat geld kan en moet GOM het bollenareaal in stand houden, precies zoals het in de ISG is bedoeld. Dit betitelen als schandaal slaat nergens op. Verdiep u eerst is de doelstellingen en toepassingsregels van de ISG voordat u dit soort beweringen plaatst.

     • Beste Opzichter,

      Blijkbaar heeft u geen valide argumenten om mij tegen te spreken en probeert u voor de 2e keer met volkomen niet ter zake doende opmerkingen de schijn op te houden dat u een weerwoord heeft.
      Om met uw eigen woorden te spreken: verdiep u eerst in wat ik schrijf voordat u niet relevante beweringen plaatst.

      Ik leg het dan maar voor de 3e keer uit.

      Ten eerste: B&W vindt dat een perceel bollengrond groter dan 1500m2 rendabel is om op te telen en handhaaft daar ook op bij “oneigenlijk gebruik” als dierenweide. Maar als B&W 22 GOM villa’s aan de Duindamseweg 1-3 gebouwd wil hebben, betiteld men zonder ook maar enige schaamte dit perceel van 25.000m2 publiekelijk als te klein om nog rendabel op te kunnen telen bij de presentatie van het Ontwerp Bestemmingsplan.

      Ten tweede: B&W handhaaft op het “oneigenlijk gebruik” van bollengrond door bezitters van dierenweiden, maar B&W heeft er vervolgens geen enkel probleem mee als “oneigenlijk gebruik” van bollengrond aan de Duindamseweg 1-3 door een kudde schapen gebruikt kan worden om het stikstof onderzoek te vervalsen om zo de bouw van 22 GOM villa’s mogelijk te maken. Staat allemaal te lezen in het door B&W gepresenteerde Ontwerp Bestemmingsplan.

      Hoezo geen schandaal, beste Opzichter??? Hopelijk doorziet de gemeenteraad dit schandaal wel, waarbij B&W openlijk en schaamteloos met 2 maten meet.

     • Beste Orwell,
      De bewering in het ontwerpbestemmingsplan dat het perceel Duindamseweg 1-3 ongeschikt is voor de bollenteelt, kan inderdaad niet opgehangen worden aan de oppervlakte daarvan. Immers, dit perceel is vele malen groter dan de 1.500m2 die Benw willen gaan hanteren bij de handhaving van de paardenweitjes/volkstuinen. Misschien spelen er andere factoren maar die staan in ieder geval niet afdoende in (de toelichting van) het ontwerpbestemmingsplan. Er staat wel iets over versnipperde ligging maar dat zou toch opgelost kunnen worden.
      Als het perceel hobbymatig gebruikt wordt door schapen te laten grazen dan is dat inderdaad in strijd met de agrarische bestemming (tuinbouw en bollenteelt). Het laten grazen van schapen tbv een tuinbouw- of bollenteeltbedrijf lijkt mij vreemd. Dat dat argument in het ontwerpbestemmingsplan wordt gebruikt in het stikstofonderzoek als referentiesituatie lijkt mij dus inderdaad niet juist.

 4. Het is al puinzooi in noordwijk maar word nu nog erger zelfs buiten het centrum
  Lang leve het kuuroord noordwijk. Dat kleine beetje plezier wat die mensen nu nog hebben word hun ook nog ontnomen.schandalig.straks komen er kapitalen villa s en huizen te staan en dan mogen ze wel een stal bouwen lang leve noordwijk

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in