Het plan van de stichting van een paar jaar geleden.

Noordwijkerhout – Jos van den Burg van de stichting Fortaleza heeft gereageerd op de ontwikkelingen op het terrein van de Ireneschool aan de Viaductweg. De gemeente is samen met Sophia scholen en woningstichting Padua bezig om daar nieuwbouw te realiseren. Eerder wilde een groep inwoners er 24 seniorenappartementen realiseren. Dat initiatief strandde. Van den Burg verwijst naar de onderhandelingen die destijds met de gemeente werden gevoerd en de voorwaarden die werden gesteld. Hij hoopt dat de organisaties die nu nieuwbouw willen realiseren aan dezelfde voorwaarden worden gehouden als de stichting Fortaleza. Dan gaat het over het aantal parkeerplaatsen, de koop en sloop van het voormalige politiebureau op het naastgelegen Duinzicht en over allerlei gemeentelijke kosten die bij de bouwers in rekening zouden worden gebracht. De gemeente verwijst in een reactie naar de beantwoording van eerder gestelde schriftelijke vragen van Bruisend Noordwijk in 2020. Daarin meldt de gemeente dat ze zo veel mogelijk hebben willen meedenken met de bewoners, maar dat het een uitdaging was om aan regels en wetten te voldoen. Zo liep de gemeente er toen tegenaan dat ze eigenlijk een aanbesteding voor het project moesten doen. De gemeente schakelde een juridisch expert in om toch tot een oplossing te komen, maar dat is uiteindelijk niet gelukt.

De brief van de stichting Foraleza:

De beantwoording door de gemeente Noordwijk van schriftelijke vragen in 2020:

5 REACTIES

  1. Ik ben uitermate benieuwd naar de antwoorden op de door Jos van den Burg gestelde vragen in zijn brief van 3 mei 2023. Het zou kunnen zijn dat de gemeente deze vragen niet wil beantwoorden aan een particulier, de stichting Fortaleza waarvan Jos voorzitter was is immers opgeheven, maar dan is er zeker wel een politieke partij die dit oppakt en komen er sowieso antwoorden.

  2. Daar zou ik niet op rekenen er zijn zoveel vragen over projecten politie bureau en nog veel meer wat niet naar buiten komt en in de doof pot gaat zo gaan ze om met de bewoners van Noordwijk er wordt achterkamerjes politiek bedreven .

  3. Jan, in 2020 stelde Bruisend Noordwijk ook vragen over de locatie Ireneschool/Viaductweg die door de gemeente werden beantwoord. Ook dit keer gaat een politieke partij vragen stellen. In elke gemeente in Nederland, en ook landelijk, is er sprake van achterkamertjespolitiek. Dat hoort er gewoon bij, maar heel veel wat men in de doofpot tracht te stoppen komt gelukkig uiteindelijk toch weer in het licht en de openbaarheid.

  4. Naar aanleiding van de reacties die de gemeente stuurt naar de Omroep van de Bollenstreek, in een brief van 20 april 2020 van Bruisend Noordwijk , kan ik u melden dat Stichting Fortaleza nooit geïnformeerd is , dat er schriftelijk vragen over ons zijn gesteld, terwijl wij toch zijn genoemd. Heb daarom vandaag 10 mei wederom een brief gestuurd aan de Gemeente en aan de regionale pers.. Op de vragen van 3 mei j.l heb ik nog geen antwoord mogen ontvangen. Maar ik blijf hoopvol ???

  5. Jos, de vragen van Bruisend Noordwijk werden schriftelijk gesteld op 11 april 2020. De beantwoording van B& W was op 24 april 2020. Dat is een kleine 2 weken. Dat is snel voor gemeentelijke begrippen. Jos, jouw vragen zijn van 3 mei 2023. De beantwoording van jouw vragen zou dus rond 17 mei 2023 moeten kunnen. Maar…..de ervaring leert dat antwoorden op vragen van een burger, als ze al beantwoord worden, wel eens wat langer op zich kunnen laten wachten! Ik vermoed dat je geduld wel eens even op de proef kan worden gesteld in deze.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in