Noordwijk – D66 en de PvdA willen weten waarom de gemeente Noordwijk oud-burgemeester Rijpstra aansprakelijk heeft gesteld vanwege een langslepende kwestie. De twee partijen verwijzen – zonder het letterlijk te noemen – naar een zaak die aangespannen is tegen oud-bestuurders, over het zogenoemde ondermijningsrapport. In dit rapport staan mensen genoemd die mogelijk betrokken zijn bij ongewenste beïnvloeding van de politiek. Een aantal van hen heeft vanwege dit rapport een rechtszaak aangespannen tegen diverse oud-bestuurders waaronder oud-burgemeester Rijpstra.

Eerder besloten B & W dat de rechtsbijstandskosten van deze oud-bestuurders niet voor rekening van de gemeente worden genomen. Nu gaat Noordwijk een stap verder: volgens een artikel in Trouw is oud-burgemeester Rijpstra bij voorbaat aansprakelijk gesteld voor alle kosten die uit de hele kwestie kunnen voortvloeien. PvdA en D66 willen weten waarom de gemeenteraad niet van deze aansprakelijkheidsstelling op de hoogte is gebracht. De partijen melden onder meer: ‘Juridische rugdekking hebben als bestuurder, ambtenaar of raadslid zou niet afhankelijk moeten zijn van de politieke wind, die op dat moment waait en of men al dan niet in functie is’. En ze schrijven ook: ‘Waar men in de vastgoedwereld misschien gewend is elkaar met rechtszaken om de oren te slaan, vormt dit voor de meeste (potentiële) raadsleden een schrikbeeld’.

De twee partijen verwijzen verder naar voorbeelden in Nederland waarbij oud-bestuurders na hun vertrek in juridische procedures worden getrokken. Zelfs erven zijn aansprakelijk gesteld. D66 en PvdA willen weten of oud-politieke ambtsdragers op rechtsbijstand en dekking van aansprakelijkheid van Noordwijk kunnen rekenen. Ze willen ook de voorwaarden weten die daarbij gelden.

Naar aanleiding van een eerder artikel van Trouw hierover heeft omroep Bo de brief met de aansprakelijkheidsstelling van oud-burgemeester Rijpstra opgevraagd bij de gemeente. Hiervoor moest een zogenoemd WOO-verzoek ingediend worden om het stuk openbaar te krijgen. Dat verzoek loopt nog.

6 REACTIES

  1. Nou dan kunnen er nog wel meer recht zaken geopend worden . Is we lekker ben je jaren weg krijg je nog een rechtszaak aan je broek . Hebben ze niks anders te doen bij die gemeente .

  2. Het is jammer dat er indertijd gelekt is door iemand over “het ondermijningsrapport” naar buiten toe. Lekken gebeurt helaas gemeente- en landelijk. Elke gemeente heeft volgens mij wel zo’n lijst van mensen die met geld en een netwerk wellicht oneigenlijke invloed hebben op politici en raadsbesluiten. Zo’n lijst voorkomt dat je als gemeente met de verkeerde mensen in (Noordwijk) Zee gaat. Het is daarom erg jammer en verwerpelijk dat de huidige B&W de voormalige betrokken bestuurders in deze hard laat vallen. Terechte vragen van D’66 en PVDA in deze.

  3. Hoe bizar wil je het hebben? Een stel oud wethouders en een burgemeester maken misbruik van hun politieke funktie en beschuldigen een aantal oud wethouders en oud raadsleden van criminele activiteiten. Daarbij liegt Rijpstra aantoonbaar en verifieerbaar. Deze lieden die volledig buiten hun boekje zijn gegaan willen vervolgens dat de gemeente ( lees de inwoners) hun proceskosten betaald krijgen. Logisch dat de oud wethouders en raadslieden die door deze lieden valselijk worden beschuldigd en zich moeten verdedigen dan zonder meer recht zouden hebben op vergoeding van hun proceskosten. En hoe bestaat het. Dan komt mevrouw van Dokkum die een innige relatie heeft met Hans Bakker met vragen waarom de gemeente de proceskosten van haar maatje niet betaald. En waarom een liegende burgemeester aansprakelijk wordt gesteld. Geen woord over de slachtoffers die Hans Bakker c.s. hebben gemaakt. Logisch dat Rijpstra aansprakelijk wordt gesteld voor zijn leugens en misleiding. Het is onvoorstelbaar dat zulke lieden nog funkties krijgen in het bestuur.

    • Meneer Brandjes, voor u zijn ze al schuldig, maar iedereen is onschuldig voor een strafbaar feit totdat het tegendeel is bewezen. Dus waarom zou meneer Rijpstra dan geen bestuursfunctie meer kunnen invullen? Dat mevrouw van Dokkum volgens u ” een innige relatie heeft met Hans Bakker”, kunt u beter voortaan melden aan een sensatie-of roddelblad zoals de Story of de Prive. Daar is niemand in de gemeente Noordwijk in geinteresseerd, en doet niet ter zake.

  4. Burgemeester van Noordwijk zijn is een risicovolle ondankbare functie, niet iedereen durft zich aan deze taak te wagen en de rest weet het niet. Ze blijken er na enige tijd niet te zitten voor de functieomschrijving maar brandjes blussen, gaten dichten, rellen onder de pet houden en oude ambtenaren beschermen. En zo komen ze uit haast en tijdnood niet toe aan goed bestuur zoals mensen in nood beschermen die geen stroom in hun nieuwe huis hebben, het Hoteldebacle etc etc.

  5. Als we bij mnr Brandjes gaan zoeken zal er ook wel wat wezen wat een vervelend mannetje is dat zeg ga een lekker genieten .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in