(archieffoto Eline van Egmond)

Noordwijk – Noordwijk hield dinsdagavond niet één, maar twee raadsvergaderingen. Maar was de tweede raadsvergadering wel rechtsgeldig? In de tweede raadsvergadering werd Martijn Kortleven geïnstalleerd als wethouder, maar de kandidaat voor de Partij van de Inwoners, Ad Jongenelen, werd weggestemd. Het leidde tot veel reacties. Ook Marcel Wiebes reageerde op het bericht van Bo en vroeg zich af of de tweede raadsvergadering wel rechtsgeldig was.

Wat gebeurde er? Tijdens de vergadering staakten de stemmen over een ingediend amendement op de raadsagenda. Dat betekent formeel dat de vergadering sluit en op een latere datum hervat wordt. Afgelopen dinsdag afwezige raadsleden (vijf waren er niet) kunnen dan ook mee stemmen met een nieuwe uitslag tot gevolg. Het op een latere datum hervatten van de vergadering wilde burgemeester Wendy Verkleij niet. Er zaten de gehele avond al twee wethouder-kandidaten te wachten op hun benoeming. Dat wilde de burgemeester niet uitstellen en ze besloot om de ene raadsvergadering te sluiten en direct een tweede te openen. In de tweede vergadering werd gestemd over de kandidaat-wethouders.

De reactie van Marcel Wiebes op ons nieuwsbericht luidde onder meer: ‘Ter vergadering waren 5 gemeenteraadsleden niet aanwezig. De gemeentewet schrijft voor dat de raadsleden schriftelijk moeten worden opgeroepen voor een vergadering. Gezien de gang van zaken ga ik er van uit dat de 5 ontbrekende leden niet (tijdig) in kennis zijn gesteld van deze vergadering. Daar doet het door de burgemeester genoemde spoedeisende belang (voor zover er al een dergelijk belang zou zijn, de gemeente heeft het vele maanden met drie wethouders gedaan, daar kunnen echt nog wel een paar dagen bij) niet aan af’.

Deze reactie werd voorgelegd aan de gemeente Noordwijk. Die laat weten:

‘In spoedeisende gevallen heeft de burgemeester de bevoegdheid een vergadering uit te schrijven waarbij in bepaalde gevallen instemming nodig is van het presidium/het fractievoorzittersoverleg. Deze instemming is dinsdagavond (unaniem) verkregen. De fractievoorzitters wilden de politieke discussie die avond afronden, ook gelet op de familie die op de tribune zat. In de jurisprudentie is hierover niet veel terug te vinden omdat dit veelal gezien wordt als de primaat van de politiek. Materieel gezien gaat het hier niet om besluitvorming gericht op enig rechtsgevolg (zoals een bestemmingsplan), maar op politieke standpunten en een politiek/bestuurlijke agenda. Een andere materiële overweging die in de regel niet juridisch wordt meegewogen, maar vaak wel als overweging wordt aangegeven, is dat als het bijvoorbeeld gaat om 1 afwezig raadslid die mogelijk een al dan niet doorslaggevende stem zou hebben gehad. Dat is hier niet het geval. Achteraf bezien zijn de stemuitslagen immers volstrekt duidelijk en er is geen sprake van doorslaggevende stemmen van één of meerdere raadsleden. Maar nogmaals, dit laatste is in de regel geen juridische afweging, maar wordt vaak wel als overweging meegenomen’.

8 REACTIES

 1. Op dit l.lverhaal zitten we niet te wachten maar het zou fatsoenlijk zijn als ze excuus aanbieden voor de manier hoe ze Ad Jongenelen in het bijzijn van familie in het open baar te kakken hebben gezet maar dat komt in hun woorden boek niet voor
  Onder curatele zetten die lui

 2. De uitleg vd gemeente klopt niet.
  De gemeente wet is hier duidelijk over. Er is niet voldaan aan de vormvereisten. De griffier en burgemeester moeten zich even juridisch laten adviseren indeze.
  En van spoedeisend belang was in het geheel geen sprake omdat het college al ca 4 maanden met 3 wethouders opereerde en dan kunnen er ook nog wel een paar dagen bij.

 3. Verder uitstel van de vergadering zou geen enkel doel hebben gediend, omdat het niet ging om het agenderen van nieuwe agendapunten. De 5 niet aanwezige raadsleden waren op de hoogte van de agenda, die om formele redenen is onderbroken.
  De spoedeisendheid was gelegen in de persoonlijke belangen van de kandidaat wethouders. Dit werd ook gememoreerd.
  Materieel en formeel is naar mijn mening een juiste beslssing genomen tot het direct opnieuw openen van de vergadering. Uiteraard kunnen er vraagtekens worden gezet bij de uitkomst, maar dat is geheel andere zaak en valt ook buiten de competentie van de burgemeester als voorzitter van de raad.

 4. De raad van state heeft advies gegeven wat is daar van terecht gekomen? DE BESTUURLIJKE LUS. ? Iedereen houdt er nog steeds zijn agenda op na of niet soms? Met vriendelijke groet de bewoners van?

 5. Als je als leek dit leest is een kakofonie maar met andere worden die meneer is in het bijzijn van zijn familie aardig voor schut gezet hier gaan ze zo met mensen om en dan maar zeggen dat er geen achter kamer politieke wordt bedreven . Mnr wees blij dat je daar niet hoeft te werken in dat wespen nest .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in