Noordwijk – Weinig nieuws bij de bespreking van de begroting voor 2024 kort na de vergadering over de perspectiefnota met splijtzwam De Schelft. Met een positief saldo van 1.345.684 en de teruggekeerde rust bij de coalitiepartijen VVD, CDA, PvdI en Lijst Salman Noordwijk kon de begroting dinsdagavond snel afgehandeld worden. De belangrijkste kritiek op het financiële beleid kwam van D66 gesteund door PvdA en NZLokaal. D66-raadslid Van Herwaarden constateert dat de verbetering en inzichtelijker maken van de begroting is stilgevallen. De begroting moet transparanter om de beleidsdoelen en prestaties van de gemeente beter te meten. Het college werkt aan verbetering maar die processen liggen al lange tijd stil, volgens Van Herwaarden die ook in de auditcommissie zit. De VVD was onaangenaam getroffen door de motie die Van Herwaarden indiende. Vermeulen vond dat kritiek van de auditcommissie niet in de begrotingsraad thuis hoorde. Van Herwaarden verweerde zich met ‘waar moet ik dan naar toe?’ Maar uiteindelijk trok hij de motie toch in.

De begroting werd met een ruime meerderheid aangenomen (22-5)

1 REACTIE

  1. Ja natuurlijk lekker blijven zitten ze durven nergens tegen te stemmen %.Landelijk hebben ze er al een bende van gemaakt en op gemeentelijk niveau het zelfde het lijkt wel of ze bang zijn van die VVD en dat CDA .Ga eens staan waarvoor je gekozen bent .Het lijkt wel dat de oppositiepartijen geen vragen mogen stellen we wonen toch in een democratie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in